Reagensrör

Logoihus
Mät o analysera själv! (eller anlita oss)

Reagensrör(=detektor-/kolorimetriska rör)

Detector tubes

Reagensrör: För direktmätning, t ex på arbetsplatser, av upp  till flera hundra olika gaser och ångor med hjälp av handpump. Kolorimetrisk direktavläsning av kund utan att behöva laboratorieanalys. Avsedda främst för indikativa snabba mätningar vid behov, eller vid osäkerhet om nivåer eller typ av föroreningar.

Passiva diffusionsprovtagare (Dosimeter-tubes):

För tidsvägda medelvärden, (KTV eller NGV, från 0,5-10 timmar vanligen), t ex för att jämföra med hygieniska gränsvärden, eller andra indikativa mätningar. Kolorimetrisk direktavläsning och provtagning utan att behöva laboratorieanalys. För stationär (upphängning i rum) eller personburen mätning (fäst t ex på kragen) för exponering i andningszonen.         

Mark- och vattenföroreningar

Speciella mätmetoder finns för analys av mark- och vattenföroreningar. Standardutrustning samt viss  specialutrustning för manuell borrning i mark kan krävas för gasanalys i jord t ex.

info@innipowerflex.com

Inni Powerflex

Inni Powerflex